2019-Avrupa Konseyi'ndeyiz - Enter!Youth Week

Karaman Gençlik Kulübü Derneği’nin de davetli olduğu, Avrupa Konseyi’nin 70. Yıldönümü vesilesiyle “ Enter! Youth Week” gençlik haftası kutlamaları 8-12 Temmuz 2019 tarihinde Fransa’nın Strazburg ilinde gerçekleşmiştir.

Yeme,içme, konaklama, yolculuk masraflarının karşılandığı “Bizim Hakkımız, Bizim Yaşamımız” konusunu ele alınan Gençlik haftası kutlamaları, Strazburg Belediyesi, Fransa Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Avrupa Formu desteği ile Fransa Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Komitesi Avrupa Konseyi tarafından gerçekleştirilmiştir.

50 ülkeden 300’e yakın genç ve gençlik çalışanının bulunduğu ve Türkiye’den iki gençlik kurumunun davet edildiği gençlik haftası kutlamalarına, Karaman Gençlik Kulübü Derneği’nden 3 genç ve İstanbul’daki Gençlik Çalışmaları Derneği’nden 3 genç Türkiye’yi temsilen katılım göstermiştir.

Programa 50 ülkeden gelen gençler ve gençlik çalışanları, sosyal haklarına erişim konusundaki deneyimlerini ve beklentilerini tartışmak üzere bir araya gelmiştir. Özellikle ayrımcılığa ve şiddete maruz kalan, madde bağımlısı, kötü fiziksel ve zihinsel sağlık koşullarında olanlar dahil olmak üzere, genel olarak gençlerin, sosyal haklara erişimini kolaylaştırmak ve sağlamak üzere bir araya gelinerek ortak kararlar alınması sağlanmıştır.

Programın amacı, Avrupa Konseyine üye olan devletleri, gençlerin mağdur oldukları yoksulluk, ayrımcılık, şiddet ve dışlanma gibi durumlarını önlemek ve ortadan kaldırmak, gençlerin spesifik ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, sürdürülebilir politikalar koymaya çağırmaktır.

Gençler, karar vericilerden, tüm ulusal, bölgesel ve yerel yetkililerden, gençlerin haklara erişimine, uygulamalarının yerel olarak gözden geçirilmesine, gençlerin hakları konusunda bilgilendirilmelerine, herkese açık kamu hizmeti ve altyapı sağlanmasına ve gençlerin demokratik karar alma süreçlerine katılımının sağlanmasına ilişkin öneriler sunmuştur.

Gençler, “Bütün genç insanlar, yaşadıkları yeresi olursa olsun, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde ve Avrupa Sosyal Şartında tanınan haklara eşit erişime sahip olmalıdır. Bunun, hepimiz için geçerli olmadığını görüyoruz ve bu durumdan endişe duyuyoruz: birçok genç insan, özellikle dezavantajlı bölgelerden gelenler, sosyal haklara erişimin önündeki engellerle karşı karşıya kalıyor. ”, “Demokratik karar alma sürecine gençlerin katılımı çok az. Ülkemizdeki otoriteler tarafından yerel, bölgesel ve ulusal düzeylerde gençler olarak ciddiye alınmamaktan endişeleniyoruz. Seslerimiz ve fikirlerimiz dikkate alınmıyor ve hakkımızdaki kararlar bizim görüşümüz dışında alınıyor.” demiştir.

Bunların yanı sıra 50 ülkede genel olarak gençlerin karşılaştığı diğer zorluklar, ekonomik belirsizlik, eğitim-öğretim metodlarının geçersizliği, kariyer hedefleri ve zorlukları, dezavantajlı bölgelerde sağlık hizmetlerine erişim sıkıntısı, eğitim öğretim için gizli maliyetler, kırsal bölgelerde gençlerin sanat, spor, boş zaman ve sosyal faaliyetlere erişimin olmaması, gençlik çalışmaları ve yaygın eğitim için yeterli kamu alanlarının olmaması gibi konular ön plana çıkmıştır. Ayrıca insan hakları, çevre sorunları, iklim değişikliği gibi konularda tartışmada yer alan diğer konular olmuştur.

Avrupa Konseyi, Stazburg Belediyesi, bakanlıklardan yetkililerin de bulunduğu program 12 Temmuz tarihinde Avrupa Parlementosu’nda gerçekleşen kapanış seremonisi ile son bulmuştur.