Karaman Gençlik Kulübü Derneği, bir grup gencin 2010 yılı Kasım ayında temelde uluslararası gençlik projeleri yürütmek için kurduğu bağımsız ve uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. Ancak, bu şekilde faaliyetlerine başlayan Karaman Gençlik Kulübü Derneği, dernek yönetiminin ve gönüllü gençlerin sosyal sorumluluk duyguları ve iyi niyetleri birleşerek günden güne gelişim göstermiştir.

Bu süre zarfı içerisinde Youth in Action ve Erasmus programı kapsamında otuzdan fazla uluslararası gençlik projesi yürütmüş ve dahil olmuştur. Aynı zamanda yerelde sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütmeye devam etmiştir.

Derneğimiz 2016 yılı ocak ayında 3 katlı ve nezih bir binaya sahip olmuştur. Yabancı dil eğitimleri, enstrüman kursları, kişisel gelişim eğitimleri, sosyal sorumluluk etkinlikleri gibi gençliği ve gençlerin gelişimlerine odaklanan faaliyetlerine devam etmektedir.

2016 Mart ayından 2017 Aralık ayına kadar Karaman'da faaliyetlerine devam eden derneğimiz, 2 yılın sonunda büyük bir başarı göstererek 2 Yılda 25 etkinlik, 21 ulusal ve uluslararası proje ve 14 farklı eğitim sınıfı oluşturarak toplamda birebir dahil olan 919 çocuk, genç ve genç fikirlinin katılımını sağlamış ve hayatına anlam katmıştır.

Faaliyetlerine devam eden derneğimiz, 2018 yılının sonunda da büyük bir başarı göstererek 1 Yılda 25 sosyal, kültürel, kariyer, gelişim vs etkinlik10 ulusal ve uluslararası proje ve 7 farklı eğitim sınıfı oluşturarak toplamda birebir dahil olan 1119 çocuk, genç ve genç fikirlinin katılımını sağlamış ve hayatına anlam katmıştır.

Derneğimiz, 2016 yılı Ekim ayında ilimizde bulunan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde Öğrenci topluluğu kurarak gençlerin daha aktif olduğu ortaklaşa etkinliklerde bulunmaktadır.

Amaçlarımız;

-Gençlerin ve dezavantajlı gençlerin Atatürk ilkeleri doğrultusunda, ülkesine ve milletine yararlı, araştırıcı, yaratıcı, birleştirici, yeteneklerini geliştirmek ve toplumsal yaşama gönüllü olarak katılmalarını sağlamak,

-Ulusal ve Uluslararası projelerde yer almak,

-Yeni projeler üreterek bu projeler aracılığı ile gençler arasında değişim ve eğitim programları yapılmasını sağlamak,

-Kurslar, eğitimler, seminerler, konferanslar, geziler vb düzenlemek,

-Kültürlerarası etkileşimi ve öğrenmeyi destelemek,

-Çeşitli hibe programları, ulusal-uluslararası eğitimler, projeler, seminerler... hakkında bilgilendirme yapmak, 

-Gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler çerçevesinde ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirilmesine fırsat vererek topluma aktif vatandaşlar olarak katılmalarını sağlamak,

-İl düzeyinde yapılacak olan gençlik organizasyonlarında diğer gençlik kuruluşları ile koordinasyonu gerçekleştirmek,